પૃષ્ઠો

મંગળવાર, 3 માર્ચ, 2015

WON FIRST PRIZE IN TRUN MHOTSHV DISTRICT LEVAL

WON FIRST PRIZE IN TRUN MHOTSHV DISTRICT LEVAL

જિલ્લા કક્ષા   તરુણમહોત્સવ 2015

નવસારી જિલ્લા પંચાયત  શિક્ષણ  સમિતી  આયોજીત જિલ્લા કક્ષા તરુણમહોત્સવ લીમઝર  મુકામે  યોજાયો .
 જેમા  સાંસ્ક્રુતિક  વિભાગ માં  રાસ ની કૃતિ માં  મોરલી પ્રાથમિક શાળા એ  પ્રથમ  ક્રમ  મેળવેલ  છે .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો